Home » Blog » Blog 1: Waarom Babygebaren?

Blog 1: Waarom Babygebaren?

  • by

Wat is babygebaren?

Voordat we meer vertellen over waarom je babygebaren kunt gebruiken, is het eerst goed om te weten wat babygebaren eigenlijk zijn. Veel mensen zijn nog onbekend met babygebaren en kindergebaren. Ondanks dat ze het vaak zelf, onbewust, ook toepassen! Zwaaien, een kushandje, een belerend vingertje als iets niet mag… Het zijn allemaal gebaren waarmee we onze spraak ondersteunen. En dat is precies wat baby- en kindergebaren is: gesproken taal ondersteunen met gebaren.

Een kushand is ook een gebaar

Hierbij wordt gebruik gemaakt van gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal. Dit wordt bijvoorbeeld ook gebruikt binnen de logopedie en het speciaal onderwijs. Bovendien, als je kindje ooit een doof/slechthorend kind tegenkomt dan kunnen ze gewoon met elkaar praten!

Leren door te zien

Baby’s en jonge kinderen leren vooral door te zien. Ze proberen na te doen wat ze de mensen in hun omgeving zien doen. Het is niet voor niets dat kinderliedjes vaak gepaard gaan met bewegingen en gebaren. Denk er maar eens over na: als je “In de maneschijn” zingt met een baby of dreumes doet hij/zij vaak eerst al de bewegingen mee voordat hij/zij de woordjes zegt of echt meezingt.

Kinderen kunnen eerder gebaren dan praten

Gemiddeld zeggen kinderen rond hun eerste verjaardag het eerste woordje. Dit betekent echter niet dat ze daarvoor nog geen begrip hebben van woorden of zinnen. Een baby leert zo ontzettend veel in het eerste jaar en ontwikkelt zoveel vaardigheden. Daarbij hebben andere vaardigheden simpelweg prioriteit boven de spraakontwikkeling.

Zoals we bij het zingen van liedjes al merken kunnen baby’s al veel eerder meedoen met de liedjes door te bewegen. Vanaf gemiddeld 6-8 maanden kunnen kinderen communiceren door middel van gebaren. Hun motoriek is al zo ontwikkeld dat ze bewuste bewegingen met hun handen kunnen maken. Vanaf circa 4-6 maanden kun je al beginnen met gebaren richting je kind. Hij/zij zal vanaf die leeftijd al snel doorhebben dat de bewegingen die je maakt met je handen niet willekeurig zijn, maar horen bij de woorden die je zegt.

Waarom babybgebaren? Gebaar voor drinken Froukje's Babygebaren

Het gebaar verdwijnt vanzelf

Kinderen willen graag nadoen wat ze anderen zien doen. Dit geldt ook voor gebaren en spraak. Veelal lukt het eerder om het gebaar na te doen dan het woord na te zeggen. Simpelweg omdat die motoriek al eerder ontwikkeld is dan de spraak. Maar je kind zal ook het spreken blijven proberen. Vaak zien we dat het gebaar verdwijnt zodra het kind het woord (goed) kan zeggen.

Hoe beïnvloedt het gebruik van gebaren de spraakontwikkeling?

In tegenstelling tot wat je wellicht zou verwachten, zien we dat de spraakontwikkeling bij kinderen die ook gebaren sneller gaat dan bij kinderen die niet de gebaren erbij leren. Onderzoek heeft bovendien aangetoond dat kinderen die gebruik maken van gebaren nog jarenlang een voorsprong houden in hun taalontwikkeling ten opzichte van kinderen die niet gebaren.

En hoe fijn is het voor je kind dat hij/zij aan jou duidelijk kan maken wat hij/zij ziet of wil voordat hij/zij kan praten! Wil jij ook aan de slag met Babygebaren? Meld je aan voor één van onze workshops!